Αρχική


ΙΔΡΥΣΗ:

 

Το ΚΠΕ Μολάων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.134908/Γ2/26-11-04 ΥΑ και
στελεχώθηκε το Δεκέμβριο του 2005 ενώ ξεκίνησε τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα τον Απρίλιο του 2006.

Το Κέντρο μας προέρχεται από τριμερή σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΠΘ – ΕΙΝ – Δήμου
Μολάων και στεγάζεται προσωρινά στο 1ο ΕΠΑΛ Μολάων

 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ:

 

  • Λάρνακας: «Το φαράγγι των Μολάων».
  • Μονεμβάσια: «Διαβαίνοντας στα καλντερίμια μιας καστροπολιτείας – από το χθες στο σήμερα».
  • Πλύτρα: «Ένας παραθαλάσσιος οικισμός δίπλα… σε μια βυθισμένη πολιτεία».
  • Γέρακας: «Η λιμνοθάλασσα του Γέρακα».
  • «Στου μύλου τα γυρίσματα».( για νηπιαγωγείο, Α και Β τάξη του Δημοτικού)
  • «Ψάρια, καβούρια και χελώνες» ( για νηπιαγωγείο, Α και Β τάξη του Δημοτικού)

 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ:

 

– Συμμετοχή στα εθνικά θεματικά δίκτυα:
1. Τουρισμός και Περιβάλλον, 2. Ελιά, 3. Το δάσος, 4. Σεισμοί

– Έχει ιδρύσει και λειτουργεί εθνικό θεματικό δίκτυο με θέμα :
«Κάστρο: ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»

– Υλοποιεί 6 περιβαλλοντικά προγράμματα για μαθητές νηπιαγωγείων,
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,ειδικά σχολεία, σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας κ.λ.π.

– Κάθε χρόνο πραγματοποιεί 2 με 3 σεμινάρια για εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των νομών εμβέλειας και του Ν. Λακωνίας.

– Συνεργάζεται με το Δήμο Μονεμβασίας, με φορείς της περιοχής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους, για θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης,

– Διοργανώνει και πραγματοποιεί, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εκπαίδευσης για την αειφορία, ημερίδες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τους δημότες μας.

– Παράγει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς μαθητές και
τοπική κοινωνία.